Wydanie 2013


SECTIO A SECTIO B
   
1/2013/Sectio A 1/2013/Sectio B

Spis treści

 

Katedra Ekonomii

 

Ірина Бутирська

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Petro Nikiforow, Iłona Babuch 

Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи

 

Корниенко Петр Сергеевич 

Ochrona praw nabytych w orzecznictwie ETPCz w kontekście uprawnień emerytalno- rentowych

 

Wira Burdiak, Yurij Makar 

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

 

Олег Бурдяк 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

 

Katedra bezpieczeństwa narodowego

 

Pavel BUČKA, Maroš GONOS 

Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných kybernetických hrozieb

 

Oksana Dobrzhanska, 

Ефективність Східного партнерства у поширенні демократії в країнах Східної Європи і Південного Кавказу


Nadija Burejko, 

Struktura ilościowa i jakościowa współczesnej imigracji w USA

 

Pavel BUČKA, Ondřej NOVOSAD,

Globálny pohľad na informačnú bezpečnosť v Slovenskej Republike

 

Alicja Żukowska, 

Проблeми нормативно-правового забезпечення функціонування громадянського суспільства в Болгарії 


Микола Лазарович, 

ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)

 

Tatiana Ryabchenko

Referendum oraz inne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu prawa: współzależność instrumentów prawnych 
 

Katedra pedagogiki

 

Halina Król, Bożena Zboina, Izabela Sentkowska,

Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
 

Andriy Antokhov

The Impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innovative Society

 

Tadeusz Grudniewski

Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci i jego determinanty

 

Bożena Zboina, Ilona Wieczorek

Przemoc domowa wobec kobiet

 

Marek Świeca

O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa

 

Jelena Kudriawcewa 

O wzmacnianiu konstytucyjnych ram zabezpieczających prawa dzieci na Ukrainie

 

Katedra geodezji i kartografii

 

Piotr Banasik

Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji współrzędnych płaskich z układu 1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy z obszaru powiatu oleśnickiego

 

Agnieszka Bieda, Paweł Hanus

Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza

 

Beata Bugajska-Jaszczołt, Danuta Drygała

Elementy trygonometrii w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia (w świetle wypowiedzi i opinii)

 

Ryszard Hycner, Agnieszka Wiśniewska

Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości

 

Jan Ruchel, Kamila Widz

Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy


 Spis treści

 

Katedra Pielęgniarstwa

 

Małgorzata Cichońska, Wanda Brożyna, Dorota Maciąg, Katarzyna Kucharska

Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorych z problemami pulmonologicznymi metodą bronchoskopii

 

Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka

Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece onkologicznej

 

Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Dorota Zdyb,

Poziom i zakres wsparcia udzielanego przez personel pielęgniarski kobietom z nowotworem piersi po mastektomii

 

  Katedra zdrowia publicznego
 

Dorota Maciąg, A. Figuła, Małgorzata Cichońska, Katarzyna Kucharska

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży


Dorota Maciąg, Monika Styczeń, Małgorzata Cichońska, Katarzyna Kucharska,

Wiedza kobiet ciężarnych na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych


  Prace studenckiego koła naukowego
 

Małgorzata Cichońska, Magdalena Cebula, Milena Żuchowska,

Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia

 

Małgorzata Cichońska, Lidia Tokarska

Rola pielęgniarki w identyfikacji czynników ryzyka i profilaktyce wśród osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki

 

Małgorzata Cichońska, Justyna Sudy, Andrzej Kawa, Katarzyna Pasiek

Stosowanie leków przeciwbólowych i witamin dostępnych bez recepty

 

Małgorzata Cichońska, Wioleta Nartowska, Dorota Kaczmarzyk, Sławomir Szemraj, Grzegorz Mazur

Tendencje w zakresie spożywania alkoholu

 

Małgorzata Kopeć

Styl życia a otyłość dzieci w wieku szkolnym

 

Justyna Sudy

Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

 

   
Cały Zeszyt Cały Zeszyt

Dodatkowe informacje

Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish