Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w zeszytach naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu lub skrócenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał wymogów redakcyjnych.

Do oceny każdego artykułu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces”)

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów. Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

Formularz recenzji do pobrania pdf

 

Dodatkowe informacje

Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish