Start


Redakcja zwraca uwagę na etykę w nauce, czyniąc starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”.

Ghostwriting” to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była autorem rzeczywistym bądź współautorem publikacji.

Zjawisko „Guest autorshhip” polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w pracę był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca.

Obydwa zjawiska stanowią przejaw nieuczciwości naukowej, dlatego wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane., włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź redakcje innych czasopism).

W celu uniknięcia zjawisk „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów uczciwego ujawniania faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych podczas przygotowanie publikacji). Jednocześnie redakcja informuje, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Wydanie 2013


SECTIO A SECTIO B
   
1/2013/Sectio A 1/2013/Sectio B

Spis treści

 

Katedra Ekonomii

 

Ірина Бутирська

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Petro Nikiforow, Iłona Babuch 

Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи

 

Корниенко Петр Сергеевич 

Ochrona praw nabytych w orzecznictwie ETPCz w kontekście uprawnień emerytalno- rentowych

 

Wira Burdiak, Yurij Makar 

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

 

Олег Бурдяк 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

 

Katedra bezpieczeństwa narodowego

 

Pavel BUČKA, Maroš GONOS 

Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných kybernetických hrozieb

 

Oksana Dobrzhanska, 

Ефективність Східного партнерства у поширенні демократії в країнах Східної Європи і Південного Кавказу


Nadija Burejko, 

Struktura ilościowa i jakościowa współczesnej imigracji w USA

 

Pavel BUČKA, Ondřej NOVOSAD,

Globálny pohľad na informačnú bezpečnosť v Slovenskej Republike

 

Alicja Żukowska, 

Проблeми нормативно-правового забезпечення функціонування громадянського суспільства в Болгарії 


Микола Лазарович, 

ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)

 

Tatiana Ryabchenko

Referendum oraz inne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu prawa: współzależność instrumentów prawnych 
 

Katedra pedagogiki

 

Halina Król, Bożena Zboina, Izabela Sentkowska,

Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
 

Andriy Antokhov

The Impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innovative Society

 

Tadeusz Grudniewski

Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci i jego determinanty

 

Bożena Zboina, Ilona Wieczorek

Przemoc domowa wobec kobiet

 

Marek Świeca

O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa

 

Jelena Kudriawcewa 

O wzmacnianiu konstytucyjnych ram zabezpieczających prawa dzieci na Ukrainie

 

Katedra geodezji i kartografii

 

Piotr Banasik

Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji współrzędnych płaskich z układu 1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy z obszaru powiatu oleśnickiego

 

Agnieszka Bieda, Paweł Hanus

Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza

 

Beata Bugajska-Jaszczołt, Danuta Drygała

Elementy trygonometrii w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia (w świetle wypowiedzi i opinii)

 

Ryszard Hycner, Agnieszka Wiśniewska

Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości

 

Jan Ruchel, Kamila Widz

Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy


 Spis treści

 

Katedra Pielęgniarstwa

 

Małgorzata Cichońska, Wanda Brożyna, Dorota Maciąg, Katarzyna Kucharska

Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorych z problemami pulmonologicznymi metodą bronchoskopii

 

Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka

Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece onkologicznej

 

Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Dorota Zdyb,

Poziom i zakres wsparcia udzielanego przez personel pielęgniarski kobietom z nowotworem piersi po mastektomii

 

  Katedra zdrowia publicznego
 

Dorota Maciąg, A. Figuła, Małgorzata Cichońska, Katarzyna Kucharska

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży


Dorota Maciąg, Monika Styczeń, Małgorzata Cichońska, Katarzyna Kucharska,

Wiedza kobiet ciężarnych na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych


  Prace studenckiego koła naukowego
 

Małgorzata Cichońska, Magdalena Cebula, Milena Żuchowska,

Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia

 

Małgorzata Cichońska, Lidia Tokarska

Rola pielęgniarki w identyfikacji czynników ryzyka i profilaktyce wśród osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki

 

Małgorzata Cichońska, Justyna Sudy, Andrzej Kawa, Katarzyna Pasiek

Stosowanie leków przeciwbólowych i witamin dostępnych bez recepty

 

Małgorzata Cichońska, Wioleta Nartowska, Dorota Kaczmarzyk, Sławomir Szemraj, Grzegorz Mazur

Tendencje w zakresie spożywania alkoholu

 

Małgorzata Kopeć

Styl życia a otyłość dzieci w wieku szkolnym

 

Justyna Sudy

Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce

 

   
Cały Zeszyt Cały Zeszyt

Wydanie 2012


SECTIO A SECTIO B
 okladka 50 50  okladka 50 50
1/2012/Sectio A 1/2012/Sectio B

Spis treści

 

Katedra Ekonomii

 

Marta Dobrowolska-Wesołowska,

Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora jednostki oświatowej

 

Paweł Dziekański,

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

 

Marek Leszczyński,

Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego

 

Michał Adam Leśniewski,

Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne. Zarys problemu

 

Marcin Marzec,

Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013

 

Justyna Osuch,

Motywacja jako czynnik zarządzania

 

Anna Pobrotyn,

Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Janusz Kosicki, Małgorzata Kosicka-Gębska,

Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

 

Antoni Krauz,

Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią. Przeciwdziałania prawne Polski i Europy

 

Antoni Olak, Andrzej Bonusiak,

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Organizacji. Patologie związane z kadrami przedsiębiorstwa

 

Mária Hudáková,

Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na Slovensku 

 

Katedra Geodezji i Kartografii

 

Łukasz Śliwiński,

Informacja katastralna


 Spis treści

 

Katedra Pielęgniarstwa

 

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk,

Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi
 i raka szyjki macicy

 

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk,

Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu

 

Grażyna Dugiel, Bogusława Tustanowska, Katarzyna Kęcka, Maria Jasińska,

Przegląd teorii stresu

 

Justyna Obara, Dorota Maciąg, Grażyna Dugiel,

Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane

 

Katedra Fizjoterapii

 

Mariusz Janusz, Agnieszka Łączyńska,

Ocena wpływu ćwiczeń metodą PNF na usprawnianie funkcji ruchowych 18-letniej pacjentki z artrogrypozą

 

Katedra Wychowania Fizycznego

 

Michał Spieszny, Maciej Starowicz, Tomasz Klocek,

Propozycja testów zdolności szybkościowo-siłowych dla potrzeb kontroli treningu w piłce ręcznej i w koszykówce

 

Ryszard Wasztyl,

Pionierskie stowarzyszenia kultury fizycznej

 

   
Cały Zeszyt Cały Zeszyt


Zeszyty Naukowe

SECTIO A SECTIO B
 okladka 50 50  okladka 50 50
1/2012/Sectio A 1/2012/Sectio B

Dodatkowe informacje

Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish