• Drukuj

Wydanie 2012


SECTIO A SECTIO B
 okladka 50 50  okladka 50 50
1/2012/Sectio A 1/2012/Sectio B

Spis treści

 

Katedra Ekonomii

 

Marta Dobrowolska-Wesołowska,

Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora jednostki oświatowej

 

Paweł Dziekański,

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

 

Marek Leszczyński,

Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego

 

Michał Adam Leśniewski,

Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne. Zarys problemu

 

Marcin Marzec,

Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013

 

Justyna Osuch,

Motywacja jako czynnik zarządzania

 

Anna Pobrotyn,

Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Janusz Kosicki, Małgorzata Kosicka-Gębska,

Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

 

Antoni Krauz,

Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią. Przeciwdziałania prawne Polski i Europy

 

Antoni Olak, Andrzej Bonusiak,

Bezpieczeństwo i zagrożenia w Organizacji. Patologie związane z kadrami przedsiębiorstwa

 

Mária Hudáková,

Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na Slovensku 

 

Katedra Geodezji i Kartografii

 

Łukasz Śliwiński,

Informacja katastralna


 Spis treści

 

Katedra Pielęgniarstwa

 

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk,

Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi
 i raka szyjki macicy

 

Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk,

Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu

 

Grażyna Dugiel, Bogusława Tustanowska, Katarzyna Kęcka, Maria Jasińska,

Przegląd teorii stresu

 

Justyna Obara, Dorota Maciąg, Grażyna Dugiel,

Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane

 

Katedra Fizjoterapii

 

Mariusz Janusz, Agnieszka Łączyńska,

Ocena wpływu ćwiczeń metodą PNF na usprawnianie funkcji ruchowych 18-letniej pacjentki z artrogrypozą

 

Katedra Wychowania Fizycznego

 

Michał Spieszny, Maciej Starowicz, Tomasz Klocek,

Propozycja testów zdolności szybkościowo-siłowych dla potrzeb kontroli treningu w piłce ręcznej i w koszykówce

 

Ryszard Wasztyl,

Pionierskie stowarzyszenia kultury fizycznej

 

   
Cały Zeszyt Cały Zeszyt