Komitet Redakcyjny/Editorial Committee

Redaktor naczelny/Editior-in-chief:                                     prof. dr hab. Bożena Zboina

Sekretarz redakcji/Assistant Editiors:                                   mgr Barbara Bakalarz-Kowalska

 

Redaktorzy tematyczni/Theme Editors:

dr Halina Król (pedagogika zdrowia, pedagogika pracy)

dr Marcin Maciejczyk (nauki o kulturze fizycznej)

dr Anna Pacian (zdrowie publiczne)

dr hab. Barbara Ślusarska (pielęgniarstwo)

Redaktor statystyczny/Statistics Editor:

mgr Eliza Różycka

 

Redaktorzy językowi/Language Editors:

Język polski: dr Aneta Pierścińska-Maruszewska