Rada Naukowa/Editorial Board

Prof.  Martina Cichá  (Republika Czeska)

Dr Galyna Kraychynska (Ukraina)

Prof. dr hab. Anna Marchewka (Kraków)

Prof. dr hab. Barbara Kałdon (Polska)

Doc. PhDr. Bc. Helena Kadučáková, PhD. (Słowacja)

Prof. dr hab. Grażyna Nowak-Starz (Kielce)

Prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Lublin)

Prof. dr hab. Teresa B. Kulik (Lublin)

Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Rzeszów)

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Kowalski WSEiI Lublin)