LISTA RECENZENTÓW

ROK 2012

Dr n. med. Anna Pacian (UM, Lublin)

Dr Barbara Ślusarska (UM, Lublin)

Dr hab. Prof. UR Stanisław Zaborniak (UR, Rzeszów)

 

ROK 2013

Prof. Jerzy Doroszewski (WSEiI Lublin)

Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (WSEiI Lublin)

Dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski (UM Lublin)

 

ROK 2014

Dr n. hum. Beata Dobrowolska (UM Lublin)

Prof. Jerzy Doroszewski (WSEiI Lublin)

Dr n. prawn. Barbara Małgorzata Kałdon (UKSW Warszawa)

Dr n. med. Dorota Kozieł (UJK Kielce)

Dr n. o zdr. Jolanta Kuzka (WSBiP w Ostrowcu Św.)

Dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga (UJK Kielce)