baner acta 2

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.

Sectio A, Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne.

ISSN 2300-1739

Czasopismo indeksowane w: BazHum, CEJSH, BazEkon, CEEOL, PBN
Index Copernicus (ICV 2020 = 67,46)

Lista czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 r. Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Polska), część B, poz. 50, 7 punktów

W 2017 roku zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 – wykaz B - poz. 55, 7 punktów