Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 1 / 2012 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Katedra Ekonomii  

   

Marta Dobrowolska-Wesołowska, Zarządzanie przez motywowanie – motywująca rola dyrektora jednostki oświatowej  

<5-26>

Paweł Dziekański, Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem  

<27-52>

Marek Leszczyński, Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego

<53-66>

Michał Adam Leśniewski, Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne. Zarys problemu  

<67-78>

Marcin Marzec, Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2013  

<79-100>

Justyna Osuch, Motywacja jako czynnik zarządzania  

<101-120>

Anna Pobrotyn, Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem  

<121-134>

OJanusz Kosicki, Małgorzata Kosicka-Gębska, Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy  

<135-149>

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego  

   

Antoni Krauz,  Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią. Przeciwdziałania prawne Polski i Europy  

<150-162>

Antoni Olak, Andrzej Bonusiak, Bezpieczeństwo i zagrożenia w Organizacji. Patologie związane z kadrami przedsiębiorstwa

<163-190>  

Mária Hudáková, Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na Slovensku   

<191-198>

Katedra Geodezji i Kartografii  

   

Łukasz Śliwiński, Informacja katastralna   

<199-217>

 

WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.