Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

nr 1 / 2013 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możłiwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Katedra ekonomii  

   

Ірина Бутирська, ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ   

<9-32>

Petro Nikiforow, Iłona Babuch, Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи  

<33-50>

Корниенко Петр Сергеевич, Ochrona praw nabytych w orzecznictwie ETPCz w kontekście uprawnień emerytalno- rentowych   

<51-64>

Wira Burdiak, Yurij Makar, РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

<65-80>

Олег Бурдяк, ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

<81-100>  

Katedra bezpieczeństwa narodowego  

   

Pavel BUČKA, Maroš GONOS, Bezpečnosť priemyselných sietí v prostredí moderných kybernetických hrozieb

<101-128>

Oksana Dobrzhanska, Ефективність Східного партнерства у поширенні демократії в країнах Східної Європи і Південного Кавказу   

<129-150>

Nadija Burejko, Struktura ilościowa i jakościowa współczesnej imigracji w USA   

<151-168>

Pavel BUČKA, Ondřej NOVOSAD, Globálny pohľad na informačnú bezpečnosť v Slovenskej Republike  

<169-194>

Alicja Żukowska, Проблeми нормативно-правового забезпечення функціонування громадянського суспільства в Болгарії 

<195-206>

Микола Лазарович, ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)

<207-224>  

Tatiana Ryabchenko, Referendum oraz inne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu prawa: współzależność instrumentów prawnych  

<225-240>

Katedra pedagogiki  

   

Halina Król, Bożena Zboina, Izabela Sentkowska, Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

<241-258>

Andriy Antokhov, The Impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innovative Society  

<259-268>

Tadeusz Grudniewski, Poziom aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci i jego determinanty   

<269-318>

Bożena Zboina, Ilona Wieczorek, Przemoc domowa wobec kobiet

<319-344>

Marek Świeca, O potrzebie rozwijania kultury estetycznej społeczeństwa  

<345-354>

Jelena Kudriawcewa, O wzmacnianiu konstytucyjnych ram zabezpieczających prawa dzieci na Ukrainie   

<355-368>

Katedra geodezji i kartografii

   

Piotr Banasik, Analiza jedno- i wieloetapowej transformacji współrzędnych płaskich z układu 1965 do układu 2000 na podstawie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy z obszaru powiatu oleśnickiego   

<369-380>

Agnieszka Bieda, Paweł Hanus, Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych do prac zlokalizowanych na skraju arkusza  

<381-396>

Beata Bugajska-Jaszczołt, Danuta Drygała, Elementy trygonometrii w kształceniu studentów kierunku Geodezja i Kartografia (w świetle wypowiedzi i opinii)

<397-412>

Ryszard Hycner, Agnieszka Wiśniewska, Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości

<413-432>

Jan Ruchel, Kamila Widz, Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy  

<433-454>


   WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.