Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

nr 3(1) / 2014 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możłiwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Od Redakcji  

<1-6>

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

   

Anna Żelazowska - Przewłoka Zmiany w gospodarce po przystąpieniu Polski do strefy euro  

<7-22>

Beata Głąb Stosowanie pomocy publicznej w UE na przykładzie Polski – stosowanie wyłączeń blokowych 

<23-38>

Kinga Popek Kryzys w strefie euro – wczoraj i dziś  

<39-55>

Małgorzata Samson Wpływ środków unijnych z EFRR na rozwój i otoczenie gminy Ożarów   

<56-68>

Dmytro Shevchuk Problem tożsamości instytucjonalnej współczesnego uniwersytetu a polityka edukacyjna   

<69-81>

Andriy Antokhov Tendencje rozwoju światowego rynku pracy w warunkach globalizacji  

<82-94>

Ludmyla Novoskoltseva Demokracja w społeczeństwie obywatelskim: analiza modelu państwa

<95-110>

Anastasiia Gaviuk Koncepcja „Wielkiej Rumunii” w kontekście relacji Rumunii z jej sąsiadami

<111-119>

Andrzej Łyda, Aleksandra Krawuczka Angielski jako lingua franca a problemy komunikacji akademickiej w erze globalizacji  

<120-125>

II. RECENZJE I OPINIE

   

M.A. Leśniewski, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce  

<126-128>

P. Dziekański, A. Olak, S. Pytka, Marketing terytorialny - gmina i jej promocja

<129-131>

III. KONFERENCJE I SEMINARIA

   

Sprawozdanie z konferencji, Self-improvement & Security. Change Management & Administration

<132-133>

Sprawozdanie z konferencji, Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie  

<134-135>

 

  WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.