Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 5(1) / 2015 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Szanowni Czytelnicy

<1-8>

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

   

Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami małych i średnich przedsiębiorstw 

<9-20>

Cezary Szydłowski, Bezpieczeństwo informacji w logistyce

<21-40>

Małgorzata Samson, Rola strategii w zrównoważonym rozwoju gminy na przykładzie gminy Ożarów 

<41-52>

Rajmund Gębura, Bezrobocie jako problem polityki społecznej

<53-68>

Justyna Stolarska, Ocena wykorzystywania funduszy unijnych w województwie świętokrzyskim w latach 2007 - 2013

<69-78>

Przemysław Zieliński, Rola rady nadzorczej w samorządowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

<79-89>

Oksana Pawliwna Osidach, Comparative analysis of management styles in European countries 

<90-98>

Elena Szkrobanec, Информационное противоборство между Украиной и Россией в условиях гибридной войны

<99-115>

Liudmyla Novoskoltseva, Роль международныx организаций в предотвращении и противодействии международному терроризму 

<116-132>

Oksana Dokasz, Восстановление номенклатурной системы формирования органов власти в западных областях УССР на завершающем этапе второй мировой войны

<133-145>

Olga Oberszt, Радикальные русские националистические организации на территории Украины (1905-1914) 

<146-159>

Michaela Mlynárová, Postavenie a nástroje OSN pri riešení konfliktov v medzinárodných vzťahoch v súčasnosti 

<160-175>

Nataliia Popova, Отношения Украина – ЕС после Вильнюсского саммита 2013 г.: динамика развития и возникающие проблемы 

<176-188>

Erik Görner, Comparison of conscripts, militia and professional armed forces 

<189-203>

Vladimír Socha, Luboš Socha, Iveta Vajdová, Jindřich Gazda, Firemná kultúra a environmentálny manažérsky systém  

<204-223>

Luboš Socha, Vladimír Socha, Daniela Heralova, Monika Kimličková, Alternatívne palivá - vývojové trendy leteckej doprave 

<224-234>

Adrian Lipa, Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim 

<235-249>

II. RECENZJE I OPINIE

   

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE - BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE GOSPODARKA. RYNEK. SPOŁECZEŃSTWO. INNOWACYJNOŚĆ pod redakcją Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce 2015, ss. 241

<250-251>

III. KONFERENCJE I SEMINARIA

   

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie; Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015, Košice 266

<252-253>

Indeks autorów

   

Informacja dla autorów

   

   WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.