Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 7(1) / 2016 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Szanowni Czytelnicy

<1-10>

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

   

Oksana YAROVA, Yaroslav YELEYKO, Paweł DZIEKAŃSKI, The evolution of the balanced synthetic indicators  

<11-19>

Jakub BIS, Tomasz ŻMINDA, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim

<20-41>

Monika JAWORSKA, Małgorzata BOGUSZ, Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego

<42-49>

Witold KASPERKIEWICZ, Wiesław Jan ROGALSKI, Gospodarka polska wobec wyzwań rozwoju innowacyjności

<50-59>

Sławomir JUSZCZYK, Teoretyczne i aplikacyjne aspekty udzielania kredytów inwestycyjnych
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
 

<60-82>

Rafał BALINA, Czy efektwyność banku spółdzielczego zależy od płci jego przezesa?

<83-97>

Cezary SZYDŁOWSKI, Rola audytu wewnętrznego we wdrażaniu innowacji w sektorze
publicznym

<98-118>

Monika STACHOWICZ, Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

<119-134>

Joanna ROGALSKA, Znaczenie podatku od nieruchomości w dochodach podatkowych miasta Kielce

<135-145>

Dominika GADOWSKA, Agnieszka RÓŻYCKA, Działalność innowacyjna podmiotów sektora zdrowia w Polsce

<146-162>

Peter LOŠONCZI, Marián MESÁROŠ, Východiská pre bezpečnosť detí v prostredí internetu 

<163-173>

Ewa CHARYMSKA, Międzynarodowy wymiar dziedzictwa kulturalnego

<174-187>

Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Problemy coraz starszej starości – kontekst opieki

<188-202>

Olena BOCHAROVA, Mistrzostwo pedagogiczne jako czynnik kluczowy działalności pedagogicznej nauczycieli na Ukrainie

<203-215>

Joanna SZTEJNBIS-ZDYB, Artystyczne, edukacyjne i wychowawcze aspekty międzynarodowej współpracy muzycznej młodzieży na przykładzie orkiestr „il mosaico” (Szwajcaria) i „Camerata Scholarum” (Polska)

<216-232>

Adam PIETRZKIEWICZ, Mediacje rodzinne w polskim systemie prawnym 

<233-244>

Piotr BANASIK, Zniekształcenia w transformacji między układami współrzędnych PL- 1992, PL-2000, PL-LAEA i PL-LCC na obszarze powiatu ostrowieckiego

<245-251>

Jolanta JASIK-ŚLĘZAK, Sławomir WĄSIK, Andrzej ŚLĘZAK Concentration dependencies of the Pij Peusner coeffcient for the non-electrolyte ternary solutions

<252-263>

Hadeel ALAZAWI, Cooperation and obstacles between EU & GCC

<264-276>

Petr ROŽŇÁK, Security, threats and hazards in their current general and specific forms: a new theory of security

<277-290>

Martin MAŠĽAN, The difficulties in relations with Russia and Arab Spring as a most important factors affecting the security in Europe

<291-305>

Pavel NEČAS, Matúš GREGA, Kybernetická obrana: strategická úloha severoatlantickej aliancie a jej národné implikácie

<306-322>

Ľudovít NAĎ, Land transport safety and security – threats, vulnerability and after-effects

<323-334>

Vazha KAKABADZE, Nana MAISURADZE, EU, Russia, Georgia, Ukraine – analysis and forecast

<335-343>

Juliusz PIWOWARSKI, Mariusz ROZWADOWSKI, System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego

<344-368>

Jan ZYCH, Identyfikacja i redukcja inhibitorów w systemach łączności w zarządzaniu kryzysowym

<369-386>

Marta HOFFMANN, Studia medykalizacyjne jako nowa rama opisu zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowego

<387-398>

Zdzisław POLCIKIEWICZ, Wojska Obrony Terytotrialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski

<399-413>

Klaudia ŚLĘZAK, Rola operatora systemu przesyłowego w zapewnieniu krajowego bezpieczeństwa dostaw energii energetycznej w polskim prawie w obliczu zagrożenia

<414-427>

Krystian KISZKA, Model bezpieczeństwa państwa w „Sztuce wojny” Sun Tzu

<428-452>

Andrzej ŻEBROWSKI, Zagrożenia wywiadowcze u progu XXI wieku, wybrane problemy

<453-466>

Karolina OLAK, Antoni OLAK, Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego

<467-480>

Lucia KOVÁČOVÁ, Peter LOŠONCZI, Ďalšie vzdelávanie bezpečnostnej komunity v podmienkach SR

<481-491>

Peter LOŠONCZI, Pavel NEČAS, Lucia KOVÁČOVÁ, Martina VACKOVÁ Implementácia projektového vyučovania v bez-pečnostnom vzdelávaní v predmete technické bezpečnostné prostriedky

<492-500>

Joanna ADAMKIEWICZ, Oblicza internetu. Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci

<501-512>

Teresa GRABIŃSKA, Nanotechnologiczne zagrożenia stanu zdrowia i środowiska naturalnego

<513-523>

Helena BÍNOVÁ, Jaroslav DLUHOŠ, Trendy a strategie v logistice

<524-535>

Eva ENDRIZALOVÁ, Michal GANDI, Evaluating enviromental impacts of airport operations

<536-544>

Joanna Rak, O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2013, ss. 294.

<545-551>

SPRAWOZDANIE z XV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców
„W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”

<552-554>

Informacja dla autorów

<555-556>


   

 

WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.