Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 9(1) / 2017 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Szanowni Czytelnicy

<1-08>

Magdalena PRZESZŁO, Wybrane oddolne ruchy kobiet, mobilizujących się przez Internet

<09-25>

Katarína PIVOŇKOVÁ, Uplatnenia výučby boulderingu na školách, usmernenia pri základných postupoch a cvičeniach u začínajúcich lezcov

<26-54>

Justyna KUSZTAL, Zobowiązanie do pracy jako środek wychowawczy w resocjalizacji nieletnich w świetle badan pilotażowych

<55-71>

Aneta SKUZA, Muzykoterapia w resocjalizacji nieletnich

<72-92>

Konrad HARASIM, Suicide terrorism as a tool of modern war – from an explosive belt to superterrorism

<93-106>

Michaela MLYNÁROVÁ, Ochrana dát v rámci informačnej bezpečnosti na slovensku

<107-122>

Wojciech ŚWIĘCH, Václav Havel wobec społeczeństwa obywatelskiego – koncepcja
i jej krytyka

<123-140>

Joanna WASZCZUK, Profilaktyka presuicydalna dzieci w wieku wczesnoszkolnym
i młodzieży w okresie adolescencji

<141-159>

Lidia PAWELEC, Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym

<160-169>

Anna JANKOWSKA, Indie komunikowane. Kolonializm i komunikacja

<170-182>

Mateusz H. ZIEMBLICKI, Ekonomiczne skutki szkodnictwa leśnego na przykładzie regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku w latach 2011-2015

<183-202>

Anna POLAŃSKA, Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie

<203-215>

Karolina OLAK, Antoni OLAK, RYNEK PRACY A MIGRACJE ZAROBKOWE W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ – wybrane zagadnienia

<216-225>

Agnieszka DŁUGOSZ, Anna KOZIOROWSKA, Wykorzystanie laboratorium innowacji i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy

<226-236>

Tomasz BINKOWSKI, Bogdan KWIATKOWSKI, Implementacja systemów zabezpieczeń sieciowych opartych na rozwiązaniach firmy juniper

<237-246>

Andrzej ŚLĘZAK, Jolanta JASIK-ŚLĘZAK, Ocena efektu grawitacyjnego w polu stężeń membrany dla warunków Polaryzacji stężeniowej

<247-257>

Bogusław TWARÓG, Zbigniew GOMÓŁKA, Ewa ŻESŁAWSKA, Wiesława MALSKA, Systemy wizyjne w nawigacji robotów mobilnych

<258-271>

Dariusz SOBCZYŃSKI, Jacek BARTMAN, Strategia sterowania półokresowego stosowana w jednofazowych falownikach napięcia

<272-284>

Grzegorz DRAŁUS, Zbigniew GOMÓŁKA, Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych

<285-296>

Tadeusz KWATER, Przemysław HAWRO, Miara ryzyka inwestycyjnego fostera-harta
w grafice wielowymiarowej

<297-308>

Aneta Skuza, Recenzja książki Małgorzaty Michel pt. „Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

<309-311>

Aneta Skuza, Sprawozdanie z obrad w ramach czwartego Forum Resocjalizacji "Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - społeczny teatr pozorów" 17-19.09.2019 r.

<312-313>

Informacja dla autorów

<314-316>

 

WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.