Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 10(2) / 2017 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Szanowni Czytelnicy

<1-06>

Sylwester Bębas, Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu Profesorowi zwyczajnemu Janowi Śledzianowskiemu z wyrazami wdzięczności i uznania

<07-30>

Danuta Opozda, Transgresja w pedagogicznych badaniach nad wychowaniem w rodzinie

<31-44>

Stanisław Chrobak, Rodzina miejscem radości i nadziei

<45-66>

Aneta Skuza, Anna Zybura, Socjalizacja religijna wobec zagrożeń współczesnej polskiej rodziny

<67-96>

Łukasz Sadłocha, Rola zajęć z zakresu filozofii w rodzinnych zadaniach dziadków na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

<97-108>

Katarzyna Potaczała- Perz, Style przywiązania kształtowane w rodzinie i ich wpływ na rozwój emocjonalny dziecka

<109-125>

Michał Kuzdak, Niepełna rodzina jako zaburzenie prawidłowego funkcjonowania struktur rodzinnych

<126-142>

Andrzej Bałandynowicz, Spotkanie i dialog w procesie resocjalizacji

<143-167>

Anna Kieszkowska, Rodziny uwięzionych i ich miejsce w środowisku lokalnym

<168-188>

Sylwester Scisłowicz, Samokształcenie trzeźwych alkoholików i ich rodzin jako jeden z efektów wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia

<189-224>

Monika Wojtkowiak, Rodzina wobec wybranych problemów funkcjonowania młodych w e-rzeczywistości

<225-255>

Marta Lubas, Tomasz Gosztyła, Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w segregacyjnym oraz niesegregacyjnym systemie kształcenia w opiniach rodziców

<256-286>

Marek Świeca, Dialog w życiu – dialog w teatrze

<287-302>

Agnieszka Długosz, Students’ Learning Ability as the Basis for Functioning in Information Society

<303-317>

Jerzy Michno, Wybrane aspekty podejmowania edukacji w Polsce przez studentów z Białorusi i Ukrainy 

<318-345>

Marcin Obodyński, Marek Dzióba, Patrycja Żegleń, Kościoły romańskie i ich rola w turystyce pielgrzymkowej i religijnej na ziemiach polskich, cz. I.

<346-355>

Stanisław Zaborniak, Marek Dzióba, Patrycja Żegleń, Święty Krzyż – początki turystyki pielgrzymkowej (1135 r.)

<356-371>

Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Bożena Zboina, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Anna Wiśniewska, Zakres rozumienia pojęcia „zachowania zdrowotne” oraz uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka

<372-387>

Anna Zybura, Recenzja książki Danuty Rode, “Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”, Wydawnictwo: SUPREMA LEX Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowych, Kraków 2018, ISBN: 978-83-944691-6-0, ss. 198.

<388-393>

Grażyna Kałamaga, Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich i 20-lecia pracy naukowej ks. kan. dr. Józefa Grochali

<394-396>

Lista recenzentów

<397-397>

Informacja dla autorów Information for authors

<398-398>

 

WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.