Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

nr 4(2) / 2014 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możłiwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Od Redakcji  

<1-6>

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

   

Adrianna Siostrzonek-Sergiel Prawo do prywatności jednostki a proces karny  

<7-29>

Witalij Makar Korespondencja rządu kanadyjskiego wobec uchodźców ukraińskich z Polski po II wojnie światowej

<30-48>

Agata Szydlik-Leszczyńska Innowacje społeczne w procesie konwergencji gospodarczej – wymiar przestrzenny  

<49-58>

Agata Gumieniak, Lidia Owczarek Zadania i uprawnienia służby porządkowej i służby informacyjnej w zabezpieczaniu imprez masowych   

<59-73>

Valentyna Bohatyrets, Yaroslav Zoriy Analiza wpływu cyberprzestrzeni na rzeczywistość ukraińską (w kontekście wydarzeń na euromajdanie)  

<74-85>

Marcel Línek, Stanislav Szabo, Vladimír Socha Cloud computing i katalog usług informacyjno – komunikacyjnych

<86-94>

Inesa Makar Elementy mitu w starogreckim romansie longosa „Dafnis i Chloe” 

<95-101>

Anna Jamczuk Współczesne trendy udziału ukrainy w operacjach pokojowych ONZ  

<102-111>

Jurij Makar, Nadija Burejko Między zachodem a wschodem; wobec problemu orientacji polityki zagranicznej Ukrainy   

<112-123>

Oleh Kozachuk Ustawa o edukacji ludności rdzennej: panaceum kanadyjskich aborygenów? 

<124-134>

Gennadiy Novoskolsev Terroryzm globalny jako metoda politycznej walki i forma gwałtu    

<135-149>

II. RECENZJE I OPINIE

   

A. Pawlik, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionu  

<150-151>

III. KONFERENCJE I SEMINARIA

   

Sprawozdanie z konferencji: VII. Medzinárodnú Vedeckú Konferenciu Bezpečnostné Fórum 2014, Banská Bystrica, 2-13 lutego 2014  

<152-154>

 

   WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.