Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Wersja elektroniczna

 

nr 6(2) / 2015 CAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

 

Szanowni Czytelnicy

<1-8>

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

   

Zbigniew R. Wierzbicki, Sytuacja finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i konieczność zmian w nowej perspektywie finansowej UE  

<9-28>

Cezary Szydłowski, Rola ekologistyki w zarządzaniu odpadami w mieście

<29-45>

Justyna Stolarska, Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone dla samorządów lokalnych w latach 2007 - 2013

<46-58>

Kinga Popek, Podatki lokalne i ich znaczenie dla gminy wiejskiej na przykładzie Gminy Wojciechowice w latach 2009 - 2013

<59-76>

Marek Świeca, Umiejętności kluczowe dla budowy demokracji  

<77-84>

Tomasz Gosztyła, Communication between husband and wife bringing up children with autism

<85-98>

Mykola Huyvanyuk, Отображение эпохи Даниила Галицкого в художественной прозе украинских писателей Галичины конца XIX – начала ХХ в.

<99-108>

Maria Petrushkevych, Проблема воздействия массовой коммуникации на религиозную прессу в Украине

<109-122>

Pavol Vitko, Stanislav Szabo, Classified information in the media spotlight and the trust of state

<123-138>

Martin Nič, Determinanty prostredia operácie EUCAP Sahel Niger

<139-154>

Lenka Tomašeková, Is islam a new threat for the West?  

<155-166>

Alexander Sych, Цивилизационное измерение первой мировой войны

<167-177>

Dominika Kosárová, Taiwan: the hotspot in the western Pacific

<178-192>

Ihor Piddubnii, Образование, програмные положения и деятельность Национал-христианской Партии в Румынии (1935-1938)

<193-205>

Radoslav Delina, Viliam Vajda, ICT network solution for the efficient transnational transport  

<206-224>

Krzysztof Solecki, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju przedsiębiorczości  

<225-237>

II. RECENZJE I OPINIE

   

M. Kowalska (redakcja), Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce, Kraków 2015

<238-240>

III. KONFERENCJE I SEMINARIA

   

Relacja z  Międzynarodowych Targów INTERGEO 2015 – Niemcy, Stuttgart 15-17 wrzesień 2015

<241-244>

Indeks autorów

   

Informacja dla autorów

   

 

WERSJE ELEKTRONICZNE RAZEM

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.