NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, SECTIO A, ISSN 2300-1739
 

 

Czasopismo indeksowane w: BazHum, CEJSH, BazEkon, CEEOL, PBN
Index Copernicus (ICV 2016 = 48.67)


Lista czasopism punktowanych z 23 grudnia 2015 r. Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Polska), część B, poz. 50, 7 punktów

 

 

© 2015 DZIEKAN. ALL RESERVED.