baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Szanowni Czytelnicy

pdf ico 

<1-08>

Magdalena PRZESZŁO, Wybrane oddolne ruchy kobiet, mobilizujących się przez Internet

 pdf ico

<09-25>

Katarína PIVOŇKOVÁ, Uplatnenia výučby boulderingu na školách, usmernenia pri základných postupoch a cvičeniach u začínajúcich lezcov

 pdf ico

<26-54>

Justyna KUSZTAL, Zobowiązanie do pracy jako środek wychowawczy w resocjalizacji nieletnich w świetle badan pilotażowych

 pdf ico

<55-71>

Aneta SKUZA, Muzykoterapia w resocjalizacji nieletnich

 pdf ico

<72-92>

Konrad HARASIM, Suicide terrorism as a tool of modern war – from an explosive belt to superterrorism

 pdf ico

<93-106>

Michaela MLYNÁROVÁ, Ochrana dát v rámci informačnej bezpečnosti na slovensku

 pdf ico

<107-122>

Wojciech ŚWIĘCH, Václav Havel wobec społeczeństwa obywatelskiego – koncepcja i jej krytyka

 pdf ico

<123-140>

Joanna WASZCZUK, Profilaktyka presuicydalna dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodzieży w okresie adolescencji

 pdf ico

<141-159>

Lidia PAWELEC, Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym

 pdf ico

<160-169>

Anna JANKOWSKA, Indie komunikowane. Kolonializm i komunikacja

 pdf ico

<170-182>

Mateusz H. ZIEMBLICKI, Ekonomiczne skutki szkodnictwa leśnego na przykładzie regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku w latach 2011-2015

 pdf ico

<183-202>

Anna POLAŃSKA, Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie

 pdf ico

<203-215>

Karolina OLAK, Antoni OLAK, RYNEK PRACY A MIGRACJE ZAROBKOWE W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ – wybrane zagadnienia

 pdf ico

<216-225>

Agnieszka DŁUGOSZ, Anna KOZIOROWSKA, Wykorzystanie laboratorium innowacji i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy

 pdf ico

<226-236>

Tomasz BINKOWSKI, Bogdan KWIATKOWSKI, Implementacja systemów zabezpieczeń sieciowych opartych na rozwiązaniach firmy juniper

 pdf ico

<237-246>

Andrzej ŚLĘZAK, Jolanta JASIK-ŚLĘZAK, Ocena efektu grawitacyjnego w polu stężeń membrany dla warunków Polaryzacji stężeniowej

 pdf ico

<247-257>

Bogusław TWARÓG, Zbigniew GOMÓŁKA, Ewa ŻESŁAWSKA, Wiesława MALSKA, Systemy wizyjne w nawigacji robotów mobilnych

 pdf ico

<258-271>

Dariusz SOBCZYŃSKI, Jacek BARTMAN, Strategia sterowania półokresowego stosowana w jednofazowych falownikach napięcia

 pdf ico

<272-284>

Grzegorz DRAŁUS, Zbigniew GOMÓŁKA, Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych

 pdf ico

<285-296>

Tadeusz KWATER, Przemysław HAWRO, Miara ryzyka inwestycyjnego fostera-harta w grafice wielowymiarowej

 pdf ico

<297-308>

Aneta Skuza, Recenzja książki Małgorzaty Michel pt. „Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

 pdf ico

<309-311>

Aneta Skuza, Sprawozdanie z obrad w ramach czwartego Forum Resocjalizacji "Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja - społeczny teatr pozorów" 17-19.09.2019 r.

 pdf ico

<312-313>

Informacja dla autorów

 pdf ico

<314-316>