baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Szanowni Czytelnicy

pdf ico 

<1-06>

Lidia Pawelec, Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon)

 pdf ico

<07-17>

Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Bożena Zboina, Alina Deluga, Poczucie własnej skuteczności i umiejscowienie kontroli jako zasoby determinujące podejmowanie zachowań związanych ze zdrowiem

 pdf ico

<18-37>

Kamila Zelga, Uwarunkowania ekonomii społecznej - wybrane aspekty

 pdf ico

<38-50>

Helena Bínová, Ing. Miloš Kaňka, Koncepce vysokorychlostních tratí (vrt) a územní plánování

 pdf ico

<51-62>

Karolina OLAK, Antoni OLAK, Zarządzanie informacją w aspekcie zwalczania terroryzmu

 pdf ico

<63-84>

Ľubomír Hreha, Zdeněk Rajda, Vnútorná bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte novej teórie bezpečnosti

 pdf ico

<85-94>

Jozef Žigray, Pavel Nečas, Transfery konvenčných zbraní a vojenská diplomacia ČĽR

 pdf ico

<95-112>

Andrzej ŚLĘZAK, Izabella ŚLĘZAK-PROCHAZKA, Model matematyczny relacji między obwodem talii, obwodem bioder i masą tłuszczu w talii

 pdf ico

<113-123>

Jacek Bartman, Dariusz Sobczyński, Wykorzystanie transformaty Fouriera oraz transformaty falkowej do analizy przebiegów odkształconych

 pdf ico

<124-135>

Tomasz Binkowski, Bogdan Kwiatkowski, Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym od składowej aktywnej prądu trójfazowego

 pdf ico

<136-147>

Wiesława Malska, Bogusław Twaróg,Testy anova jako narzędzie wspomagające weryfikację hipotez statystycznych

 pdf ico

<146-159>

Zbigniew Gomółka, Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska, Grzegorz Drałus, Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych

 pdf ico

<160-172>

Aneta Paszkiewicz, Barbara Kałdon, Wspomnienia o naszym Mistrzu, Prof. dr hab. Zofii Ostrihanskiej

 pdf ico

<173-176>

Grażyna Kałamaga, Recenzja książki Zofii Frączek pt. „Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

 pdf ico

<177-180>

Informacja dla autorów Information for authors

 pdf ico

<181-183>