baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Grzegorz Kozieł, Transformacja człowieka w jednostkę organizacyjną w prawie handlowym – dopuszczalność, charakter prawny, przesłanki i skutki prawne

pdf ico

<9-27>

Tomasz Kozak, Interes spółki kapitałowej przez pryzmat interesu wspólników (akcjonariuszy)

pdf ico

<28-34>

Maciej Oczkowski, Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej wobec komandytariuszy i spółki komandytowej

pdf ico

<35-44>

Joanna Wiśniowska, Dlaczego inwestorzy popełniają błędy? Neuroekonomia – czyli o tym, jak neurobiologia może pomóc prawnikom

pdf ico

<45-55>

Maciej Etel, Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

pdf ico

<56-70>

Paweł Czaplicki, Prawne aspekty działalności sygnalistów w przedsiębiorstwach w świetle polskiego ustawodawstwa

pdf ico

<70-80>

Maja Piątkowska, Praktyczne aspekty wykazywania braku winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu odpowiadającego na podstawie przepisu art. 299 ksh

pdf ico

<81-95>

Paweł Lewandowski, Niedoświadczenie, niedołęstwo lub przymusowe położenie wspólnika spółki cywilnej. Rozważania na gruncie cywilnoprawnej regulacji wyzysku

pdf ico

<96-108>

Katarzyna Jarnutowska, Ważne przyczyny wyłączenia „trudnego” wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

pdf ico

<109-122>

Łukasz Sęk, Analiza przebiegu egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych

pdf ico

<123-132>

Ewa Lewandowska, Paweł Lewandowski, Pozorne oświadczenie woli osoby fizycznej - wspólnika, jedynego członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

pdf ico

<133-144>

Przemysław Brzozowski, Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego

pdf ico

<145-156>

Renata Tanajewska, Zasady fair play w biznesie – zagadnienia wprowadzające do problematyki umów profesjonalnych

pdf ico

<157-170>

Katarzyna Siemion, O zasadach dobrego zarządzania w sporcie

pdf ico

<171-187>

Damian Dominik Leśniewski, Deweloper i nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strony umowy deweloperskiej

pdf ico

<188-200>

Anna Doliwa-Klepacka, Praktyka wykorzystania europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej

pdf ico

<201-224>

Natália Šubrtová, Peter Terem, Brazil´s nuclear policy and its rise on international stage

pdf ico

<224-243>

Peter Čajka, Tomáš Swiatlowski, Current status of drinking water sources in the world

pdf ico

<244-274>

Andrzej Ślęzak, Jolanta Jasik-Ślęzak, Gęstościowe charakterystyki i równanie modelowe strumienia grawiosmotycznego

pdf ico

<275-287>

Marcin Obodyński, Marek Dzióba, Patrycja Żegleń, Romańskie dziedzictwo kościołów katolickich w Wiślicy na ziemi świętokrzyskiej jako dystancja pielgrzymkowo-religijna oraz poznawcza, cz. II.

pdf ico

<288-295>

Sławomir Chrost, Planowana rodzina w opinii młodzieży

pdf ico

<296-326>

Magdalena Orlikowska, Iwona Bołtuć, Rodzicielstwo w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

pdf ico

<327-340>

Kazimierz Pierzchała, Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

pdf ico

<341-366>

Aneta Skuza, „Outdoor education” w procesie kształtowania kompetencji społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie pdf ico <367-390>
Mirosław A. Michalski, Dominika S. Wysoczyńska, Z szaleństwem przez wieki - studium historyczno – literackie pdf ico <391-401>
Wojciech Lichota, Weryfikacja skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce pdf ico <402-414>