baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Anna Rachwał, Tomasz Gosztyła, Otrzymywane i oczekiwane wsparcie w doświadczeniu matki samotnie wychowującej dziecko ze spektrum autyzmu – studium przypadku

pdf ico

<7-17>

Iwona Przewoźnik, Człowiek w świecie kompetencji pdf ico <19-44>
Sylwester Scisłowicz, Starożytni nauczyciele samorealizacji pdf ico <45-69>
Małgorzata Turczyńska, Dalton – od teorii do praktyki pdf ico <71-93>
Agnieszka Sławska, Ocena poziomu dyspozycyjnego optymizmu u studentów pielęgniarstwa pdf ico <95-106>
Marek Świeca, Animacyjne wartości działań Teatru Plastycznego Niesłyszących „Sen” z Kielc pdf ico <107-114>
Aleksandra Filemonowicz, Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego pdf ico <115-126>
Agnieszka Michalska, Opinia rodziców na temat wpływu bajki na dzieci (na przykładzie Przedszkola w Kunowie) pdf ico <127-139>
Mária Rošteková, Diasporic media as an experience of transnationalism across time pdf ico <141-157>
Wioletta Tokarska-Ołownia, Motywowanie I czynniki motywowania w świętokrzyskich przedsiębiorstwach pdf ico <159-168>
Wiktor Adamus, Sebastian Bobkiewicz, Jan Szewczyk, Ocena akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej pdf ico <169-204>