baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Aleksander Czichos, Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach reklamowych przedsiębiorstw w branży muzycznej

pdf ico

<7-21>

Justyna Osuch, Techniki biurowości w systemie szkolnictwa wyższego w dobie pandemii pdf ico <22-43>
Arkadiusz Chudzik, Znaczenie ekonomiczne rolnictwa w Polsce w latach 2015-2019 pdf ico <44-60>
Grażyna Dugiel, Zarządzanie przedsiębiorstwem o działalności leczniczej w okresie pandemii pdf ico <61-78>
Leszek Sykulski, Zastosowanie teorii gier refleksyjnych w prewencji sytuacji konfliktowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji państwowej pdf ico <79-91>
Agnieszka Rożek, Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie pandemii korona wirusa pdf ico <92-110>
Tomasz Jarocki, COVID-19 a stabilność systemu finansów publicznych w Polsce. Wpływ pandemii na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju pdf ico <111-129>
Paweł Gotowiecki, Uroczystość przekazania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie Lechowi Wałęsie – ostatni akt ceremoniału państwowego II RP pdf ico <130-145>
Jerzy Doroszewski, Powołanie, rozwój i funkcjonowanie seminariów nauczycielskich w polsce w latach 1918-1937 pdf ico <146-171>
Ireneusz Sadurski, Jan Aleksandrowski zasłużony nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Krzemieńcu i szkół średnich w Królestwie Polskim pdf ico <172-194>
Milena J. Jędrzejewska, Działalność wydawnicza Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego z Krakowa z okazji 30-lecia powstania pdf ico <195-221>
Lesya Panchenko, Olga Podoliakina, Universe of language and educational model of globalization: through the conceptm of sustainable development pdf ico <222-233>