baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Aleksander Czichos, Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach reklamowych przedsiębiorstw w branży muzycznej

pdf ico

<7-16>

Justyna Osuch, Techniki biurowości w systemie szkolnictwa wyższego w dobie pandemii pdf ico <17-27>
Arkadiusz Chudzik, Znaczenie ekonomiczne rolnictwa w Polsce w latach 2015-2019 pdf ico <29-43>
Grażyna Dugiel, Zarządzanie przedsiębiorstwem o działalności leczniczej w okresie pandemii pdf ico <45-58>
Leszek Sykulski, Zastosowanie teorii gier refleksyjnych w prewencji sytuacji konfliktowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji państwowej pdf ico <59-86>
Agnieszka Rożek, Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie pandemii korona wirusa pdf ico <87-115>
Tomasz Jarocki, COVID-19 a stabilność systemu finansów publicznych w Polsce. Wpływ pandemii na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju pdf ico <117-140>
Paweł Gotowiecki, Uroczystość przekazania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie Lechowi Wałęsie – ostatni akt ceremoniału państwowego II RP pdf ico <141-160>
Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska, Wybrane problemy dziecka z autyzmem pdf ico <161-180>