baner acta 2

Komitet Redakcyjny/Editorial Committee

Redaktor naczelny/Editior-in-chief:

dr Przemysław Furgacz

Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editior-in-chief:

dr Aneta Skuza

Sekretarz redakcji/Assistant Editiors:

mgr Barbara Bakalarz-Kowalska


Redaktorzy tematyczni/Theme Editors

dr Anna Róg (pedagogika)
dr Michał Dziedzic (nauki prawne)
dr Agnieszka Rożek (ekonomia)
prof. dr hab. Wiktor Adamus - (ekonomia)
dr Paweł Gotowiecki (nauki humanistyczne)
dr Michał Dziedzic (prawo)


Redaktor statystyczny/Statistics Editor

dr Wojciech Lichota


Redaktorzy językowi/Language Editors

Język polski:

Aneta Pierścińska-Maruszewska

Język angielski:

Agnieszka Kwiatkowska

 

Wiesława Grudzień