baner acta 2

____________________________rok 2020____________________________

Dr Monika Borek (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Dr hab. Mariusz Jędrzejko (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Dr hab. Maria Kalczyńska (Politechnika Opolska)
Dr Aneta Skuza (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ks. dr Adam Szwedzik (Centrum Profilaktyki Społecznej)
Dr Małgorzata Żelazko (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)

____________________________rok 2019____________________________

Dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa)
Dr hab. Małgorzata Kaliszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Adona Kopik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Halina Król Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. Paweł Król (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr Piotr Łasak (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA. (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Dr hab. prof. UO Edward Nycz (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Antoni Olak (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie)
Dr Marzena Pękowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Aneta Pierścińska-Maruszewska (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Dr hab. prof. WSBiP Bożena Zboina (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)

____________________________rok 2018____________________________

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. prof. UJK Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Kałdon (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr n. hum. Halina Król (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. prof. UR Paweł Król (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ks. dr hab. prof. ChAT Mirosław A. Michalski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Dr hab. Małgorzata Michel (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA. (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Dr hab. prof. UJK Grażyna Nowak-Starz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Mirosław Rutkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Krzysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. prof. UPH w Siedlcach Sławomir Sobczak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr. h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, Phd., MBA, LL.M. (Technical University in Kosice, Slovakia)
Dr Renata Tanajewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr Edyta Wiszniewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. prof. Pedagogium WSNS Krzysztof Wojcieszek (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
Dr Monika Wojtkowiak ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Iwona Wrońska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski)

____________________________rok 2017____________________________

Dr inż. Jacek Bartman (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. inż. Wasyl Czaban (Politechnika Lwowska)
Dr Paweł Dziekański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr Zbigniew Gomółka (Uniwersytet Rzeszowski)
JUdr. Ing. Jaroslav Jevčák, MBA (Syteli Business School, Slovakia)
Prof. RNDr. František Kačik, PhD. (Technical University in Zwolen, Slovakia)
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Kałdon (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, L.L.M. (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Dr nauk hum. Aldona Kopik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr n. hum. Halina Król (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr inż. Paweł Krutys (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. inż. Tadeusz Kwater (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. WAT dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr inż. Bogdan Kwiatkowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Aleksander Marszałek prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr Eliza Mazur (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
Dr hab. Małgorzata Michel (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. prof. UP Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr hab. Maciej Muskała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA. (Matej Bel University in Banská Bystrica)
Prof. dr hab. Jerzy Ochman (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie)
Prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie)
Prof. JUDr. Ing. Victor Porada, DrSc., dr.h.c.mult. (Bankovní instytut Vysoká škola, a. s., Vysoké školy Karlovy Vary, Česká republika)
Dr hab. Elżbieta Sałata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu)
Dr Krzysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr Elżbieta Siek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu)
Dr inż. Krzysztof Surdyk (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.)
Dr. h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, Phd., MBA, LL.M. (Technical University in Kosice, Slovakia)
Dr inż. Bogusław Twaróg (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr Monika Wojtkowiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

____________________________rok 2016____________________________

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
doc. dr Eduard Balashov (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Beata Banachowicz (Uniwersytet Łódzki)
dr inż. Kamila Bartuś (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr inż. Małgorzata Bogusz (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
dr Kazimierz Cymerys
dr hab. Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Tomasz Dukiewicz (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Edyta Dworak (Uniwersytet Łódzki)
dr Michał Dziedzic (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Teresa Giza, prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
prof. ndzw. dr hab. Barbara Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
RNDr. Mária Kancírová, PhD (University of Security Management in Kosice, Slovakia)
Doc. PhDr. Radislav Kazanský, PhD (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Slovakia)
dr Magdalena Kowalska (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Prof. dr hab. Petro Kralzuk (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
doc. dr Olha Kryvytska (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
dr Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński)
Justyna Lokajewska (Zespół Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA (Vysoka škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovakia
dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Jolanta Pacian (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. prof. UJK Andrzej Pawlik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Juliusz Piwowarski (APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie)
dr Jakub Robel (5th Avenue Holding S.A.)
prof. dr hab. Jerzy Różański (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. inż. Adam Sadowski prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
dr inż. Łukasz Satoła (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
dr Kamil Spryszak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Henryk Spustek, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr Żaneta Ewa Tempczyk-Nagórka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tomasz Tokarski (Uniwersytet Jagielloński)
Assos. Prof. Jaroslav Ušiak, Ph. D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy)
dr Beata Wieczerzyńska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)
prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska (Uniwersytet Łódzki)
dr Edyta Wiszniewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr inż. Tomasz Żminda (Politechnika Lubelska)

____________________________rok 2015____________________________

assoc. prof. Jaroslav Ušiak, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. UJK, dr hab. Andrzej Pawlik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UJK, dr hab. Mieczysław Poborski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. UJK, dr hab. Jan Kaźmierski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Petro Kralyuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska)
prof. zw. dr hab. Jarosław Jelejko (Ivan Franko National University of Lviv)
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
doc. Dr. Olha Kryvytska (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska)
dr Bożena Sowa (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
dr Elwira Leśna-Wierszolowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr Juliusz Piwowarski (Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie)
dr Małgorzata Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr Mirosława M. Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Joanna Rogalska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Monika Stachowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Eduard Balashov (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska)
dr Tomasz Jarocki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Kamila Piasecka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

____________________________rok 2014____________________________

dr doc. Wolodymyer Kowaliow (Lwów, Ukraina)
prof. ndzw dr hab. Andrzej Pawlik (UJK KIelce)
doc dr Olha Kryvytska (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina)
dr Tomasz Jarocki (UJK Kielce)
dr Cezary Szydłowski (Łódź)
dr Robert Krasucki (WSBIP Wydział Zamiejscowy w Limanowej)
prof. ndzw dr hab. Jacek M. Ruszkowski (WSMiJO Katowice)
dr Eduard Balashov (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina)
dr Łukasz Pikuła (UJK Kielce)
dr Juliusz Piwowarski (APEIRON Kraków)
prof. dr hab. Petro Kralyuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina)
prof. ndzw dr hab. Andrzej Limański (WSMiJO Katowice)
doc ing Peter Sily, PhD (AOS Liptowski Mikulasz)


____________________________rok 2013____________________________

dr Mariusz Wieczorek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)
dr Ryszard Kozioł (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
dr Anatolii Fedoriuk (Czerniowiecki Instytut Handlowo-Ekonomiczny Kijowskiego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina)
dr Ewa Stawowy (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
dr inż. Agnieszka Bieda (AGH, Kraków)
dr Paweł Kaptur (WSBiP, Ostrowiec Św.)
dr Paweł Dziekański (UJK, Kielce)
prof. dr hab. Gustaw Treliński (UJK, Kielce)
dr Anna Żelazowska-Przewłoka (WSBiP, Ostrowiec Św.)
dr hab. Antoni Olak (WSMiJO, Katowice)
ks. dr hab. Witold Janocha (KUL, Lublin)
dr hab. Barbara Kałdon (UKSW, Warszawa)
dr Jolanta Pacian (WSBiP, Ostrowiec Św.)


____________________________rok 2012____________________________

prof. dr hab. Andrzej Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski)
doc. dr Tadeusz Grudniewski (WSBiP, Ostrowiec Św.)
dr Bogusław Gulski (UMCS, Lublin)
prof. zw. dr hab. Ryszard Hycner (AGH, Kraków)
dr Tomasz Jarocki (UJK, Kielce)
doc. Ing. Mirosław Kelemen, PhD. (VSBM Košice, Słowacja)
prof. dr hab. Marek Leszczyński (UJK, Kielce)
dr Michał Adam Leśniewski (UJK, Kielce)
dr Anna Żelazowska-Przewłoka (WSBiP, Ostrowiec Św.)