Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Rada Naukowa/Editorial Board

 

prof. zw. dr hab. Ryszard Hycner

prof. dr hab. Yurij Makar (Ukraina)

doc. Ing.Pavel Bučka, CSc. (Słowacja)

prof. dr hab. Barbara Kałdon

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

prof. Ing. Pavel Nečas, Phd (Słowacja)

prof. UJK dr hab. Kazimierz Kik

prof. Mykola Nosko (Ukraina)

prof. dr hab. Bogusław Ślusarczyk

doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, dr.h.c. (Czechy)

prof. Vojtech Jurčák (Słowacja)

prof. Dipl. Eng. Miroslav Kelemen, PhD., MBA (Słowacja)

prof. dr hab. Georgij Czerewko (Ukraina)

prof. Ihor Pasichnyk (Ukraina)

doc. Ing. Boris Dŭrkech, CSc. (Słowacja)

prof UJK dr hab. Marek Leszczyński

dr hab. Robert Krzyżek

prof. dr Kostiantyn Shaposhnykov (Ukraina) 

Ks. dr hab. Mirosław A. Michalski

Prof. PhDr. Jaroslav Ušiak, Ph.D. (Słowacja)

Doc.Ing. Vladimír Němec, Ph.D. (Czechy)

Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA (Słowacja)

Prof. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. (Słowacja)

Prof. Josef Reitspís, PhD. (Słowacja)

 

 

 

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.