Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny/Editorial Committee_______________________________________________________

Redaktor naczelny/Editior-in-chief:

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak

Zastępca redaktora naczelnego/Deputy Editior-in-chief:

dr Aneta Skuza

Sekretarz redakcji/Assistant Editiors:

mgr Barbara Bakalarz-Kowalska

 

Redaktorzy tematyczni/Theme Editors _______________________________________________________

dr Arkadiusz Chudzik (ekonomia)

dr Anna D±browska (pedagogika)

dr inż. Łukasz ¦liwiński (geodezja)

dr Ryszard Kozioł (politologia)

dr Józef Flis (bezpieczeństwo)

 

 

Redaktor statystyczny/Statistics Editor _______________________________________________________

 

mgr Eliza Różycka

 

Redaktorzy językowi/Language Editors _______________________________________________________

Język polski:

Aneta Pier¶cińska-Maruszewska

Język angielski:

Agnieszka Kwiatkowska
Wiesława Grudzień

Język rosyjski:

Eleonora Wesołowska;

Język słowacki:

Nataša Valentová 

Język ukraiński:

Inga Uriadnikova 

 

Redaktor techniczny/Technical Editors_______________________________________________________

 

Marek Gawlik; Paweł Dziekański

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.