Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 
 

Zapora Ghostwriting

 

Redakcja zwraca uwagę na etykę w nauce, czyniąc starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była autorem rzeczywistym bądź współautorem publikacji.


Zjawisko „Guest autorshhip” polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w pracę był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca.


Obydwa zjawiska stanowią przejaw nieuczciwości naukowej, dlatego wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź redakcje innych czasopism).


W celu uniknięcia zjawisk „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów uczciwego ujawniania faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystanych podczas przygotowanie publikacji). Jednocześnie redakcja informuje, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.