Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii Filia Biblioteczna w Przyborowicach, 10 października 2019 r. Barbara Bakalarz-Kowalska, dyrektor Biblioteki WSBiP, przeprowadziła warsztaty z elementami biblioterapii „Czy ludzie idealni potrzebują pomocy”. Wzięli w nich udział rodzice, nauczyciele oraz bibliotekarze z terenu gminy Bogoria. Warsztaty były poprzedzone wykładem związanym z pozytywnymi aspektami czytania dzieciom. Propagowania idei czytania od najmłodszych lat nigdy zbyt wiele, zaś uczelniana biblioteka od lat promuje czytelnictwo zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i studentów i seniorów.